ORDIN nr.247 din 17 februarie 2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ORDIN nr.247 din 17 februarie 2012
privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,
întrucât cu data de 1 octombrie 2011 sunt abrogate prevederile Codului
comercial şi ale Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de
consignație, acte normative care conțineau prevederi privind contractele de
comision, mandat comercial şi respectiv contractul de consignație,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
ART. 1
Prezentul ordin stabileşte procedura unitară pentru aplicarea
prevederilor art. 52 privind impunerea veniturilor plătite în baza contractelor
civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare (Codul civil), în formă scrisă în vederea impunerii fiscale.
ART.2
(1) Persoanele fizice care desfăşoară activități independente fiind
organizate ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale precum şi persoanele fizice care realizează venituri din
profesii libere, individual sau într‐o formă de asociere au obligația să efectueze
în cursul anului plăți anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal
competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat în anul
precedent, după caz conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea
plăților anticipate de impozit cu excepția contribuabililor care realizează
venituri pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă.
Plătitorii de astfel de venituri nu au obligații privind calculul, reținerea şi virarea
impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de
beneficiarii de venit, cu excepția prevederilor art. 3 alin. (2).
(2) Pentru persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi
care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul afacerii,
plățile anticipate trimestriale stabilite de organul fiscal competent conform
declarației fiscale a contribuabilului, vor fi efectuate de acesta pe baza deciziei
de impunere. Plătitorii de astfel de venituri nu au obligații privind calculul,
reținerea şi virarea impozitului reprezentând plată anticipată în contul
impozitului anual datorat de beneficiarii de venit.
(3) În cazul persoanelor fizice, indiferent dacă desfăşoară sau nu activități
independente, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din
patrimoniul personal, pe baza contractului încheiat între părți potrivit
prevederilor Codului Civil, sunt aplicabile prevederile Cap. IV al titlului III
„Impozitul pe venit“ din Codul fiscal.
(4) Plătitorii de venit persoane fizice sau juridice, precum şi alte entități
fără personalitate juridică care efectuează plăți către asocierile fără
personalitate juridică sau persoane juridice care aplică principiul transparenței
fiscale, nu au obligația calculării, reținerii la sursă şi virării impozitului
reprezentând plată anticipată.
ART. 3
(1) Până la data de 1 octombrie 2011, veniturile realizate de persoanele
fizice din activitățile desfăşurate în baza contractelor de comision, mandat
comercial, contracte comerciale reglementate de Codul comercial şi respectiv
contractul de consignație reglementat potrivit Legii nr. 178/1934 pentru
reglementarea contractului de consignație sunt supuse impunerii în
conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal, în
vigoare la acea dată.
(2) Plătitorii de venituri au obligația de a calcula, reține şi vira impozit
prin reținere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în vigoare la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentului ordin în
cazul veniturilor plătite beneficiarilor, în baza următoarelor tipuri de contracte:
‐ contracte de comision, mandat comercial şi de consignație, calificate
drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul
contractului de agent;
‐ contractelor/convențiilor civile, care atât înainte cât şi după intrarea în
vigoare a Codului civil au aceeaşi natură juridică.
(3) Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit a) şi c) din Codul
fiscal au obligația de a calcula, reține la sursă şi vira impozitul reprezentând
plăți anticipate.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru DRĂGOI

Vezi articolul original aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_247_2012.pdf

  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro

Noutati Legislative

  • Calendarul fiscal 2017 Detalii
  • Codul Fiscal aplicabil in 2017 Detalii
  • Codul de procedura fiscala valabil in 2015 Detalii
  • Eliberarea certificatului de atestare fiscala - reglementari Detalii
  • Modificari aduse la aplicarea regimului special de scutire de TVA Detalii
  • Vezi toate articolele

Calculator Salariu


Linkuri Utile

www.contabun.ro - Blog de Contabilitate
www.contacafe.ro - Forum Contabilitate
www.anaf.ro - ANAF
www.ceccarprahova.ro - CECCAR Prahova