Ordinul ANAF 155/2012 pentru modificarea Formularului "Declaratia 101"

    A fost publicat in Monitorul Oficial 119/16.02.2012 Ordinul ANAF 155/2012 pentru modificarea Formularului "Declaratia 101" - Declaratie privind impozitul pe profit.
    Iata textul integral al ordinului:

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Avand in vedere prevederile art.81 si ale art.228 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cele referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art.II din Ordonanta Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
in temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin

Art. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.70 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
 • la anexa nr.9 "Instructiuni de completare a formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod.14.13.01.04", Capitolul I "Depunerea declaratiei", punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "1. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie, inclusiv, a anului urmator. Contribuabilii prevazuti la art.34 alin.(5) lit.a) si b) din Codul fiscal depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator. Declaratia se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
  Contribuabilii care au optat pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art.34 alin.(11) din Codul fiscal, in vigoare pana la 31 decembrie 2011, depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 martie 2012, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011.
  Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.
  La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice si cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind "X" in spatiul special prevazut in acest scop."

  Art. II
  Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. III
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


 • Vezi articolul original aici: http://www.moficial.ro/2012/0119.pdf

    curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro

  Noutati Legislative

  • Calendarul fiscal 2017 Detalii
  • Codul Fiscal aplicabil in 2017 Detalii
  • Codul de procedura fiscala valabil in 2015 Detalii
  • Eliberarea certificatului de atestare fiscala - reglementari Detalii
  • Modificari aduse la aplicarea regimului special de scutire de TVA Detalii
  • Vezi toate articolele

  Calculator Salariu


  Linkuri Utile

  www.contabun.ro - Blog de Contabilitate
  www.contacafe.ro - Forum Contabilitate
  www.anaf.ro - ANAF
  www.ceccarprahova.ro - CECCAR Prahova